Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie "Pod Modrzewiami"

Opieka wytchnieniowa

 

 

 

 

 

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

W dniu 6 marca 2024 roku Powiat Zamojski zawarł z Wojewodą Lubelskim umowę w sprawie realizacji zadnia resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego kierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniu traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44). Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem wolnym, który będzie mógł być przeznaczony na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Działania te w znacznym stopniu pozwolą wesprzeć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych w codziennych obowiązkach co pozwoli na zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece nad osobą niepełnosprawną, a tym samym przyczyni się do poprawy kondycji psychofizycznej osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Ponadto usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W ramach Programu osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła bezpłatnie skorzystać w ciągu roku z 14 dni opieki świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

 

Koszt Programu „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wynosi 46 733,01

i w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego


Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 mogą składać karty zgłoszeniowe od dnia  15 kwietnia 2024 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie, ul. Błonie 117 w godzinach: od 7:00 do 15:00.

Przyjęcia uczestników na pobyt w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” –  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” rozpoczną się od dnia 15 maja 2024 roku w trybie określonym w Regulaminie.

 

Dane kontaktowe:
Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie ul. Błonie 117, 22-460 Szczebrzeszyn

tel: 84 682 16 04, 504-712-251
e-mail: sekretariat@dpsszczebrzeszyn.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej