Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie "Pod Modrzewiami"

O nas

Nasz Dom przeznaczony jest dla 70 kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkujących w pokojach dwu i trzy osobowych. Na każdy pokój przypada łazienka wyposażona w toaletę i prysznic. Budynek i jego otoczenie  pozbawione jest barier architektonicznych. Swoim mieszkankom zapewniamy warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność, umożliwiamy rozwój osobowości oraz w miarę ich możliwości, samodzielność. Mieszkankom przebywającym w DPS, zapewnia się usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne, religijne oraz umożliwia się korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Taka działalność na rzecz drugiego człowieka ma na celu zaspokojenie jego podstawowych potrzeb psychicznych (bliskości, życzliwości, ciepła i zainteresowania). Nad stanem zdrowotnym mieszkanek czuwają pielęgniarki i opiekunki,  a stałą opiekę lekarską sprawuje lekarz rodzinny, psychiatra i psycholog. W zakresie rehabilitacji natomiast mieszkanki korzystają z sali ćwiczeń i fizjoterapii. Prowadzenie rehabilitacji na nowo zakupionym sprzęcie ma na celu podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej mieszkanek. Kształtowanie prawidłowej postawy, koordynacji ruchowej, nawyku celowości i płynności ruchów. Zachowanie pełnego zakresu ruchów w stawach, długości i elastyczności mięśni oraz siły i wytrzymałości mięśni. Celem rehabilitacji jest niedopuszczenie do wytworzenia się zrostów w stawach, przykurczów torebek stawowych, mięśni, ścięgien. Zwiększanie wydolności i sprawności układu oddechowego i krążenia. Poprawienie ogólnej sprawności psychomotorycznej. Rozwijanie takich cech jak pamięć, spostrzegawczość i uwaga. 

Organizację czasu wolnego w godzinach 7.00 - 17.00 zapewnia terapia zajęciowa, rozwijająca różne obszary aktywności mieszkańców z uwzględnieniem ich uzdolnień i możliwości psychofizycznych.   Zgodnie z realizacją programu terapii zajęciowej i terapii pracą mieszkanki biorą udział w poszczególnych grupach terapeutycznych: 

- zajęcia plastyczno - techniczne,

- techniki różne,

- robótki ręczne,

- nauka pisania i czytania. 

 Dom zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców - miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości oraz zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych. Oprócz tego, wobec mieszkańców realizowane są działania wspierające poprzez udział w terapii zajęciowej i integracji ze środowiskiem. Kadra Domu to profesjonalnie przygotowani pracownicy, budujący atmosferę zrozumienia, empatii i spokoju w poszanowaniu godności naszych podopiecznych.

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej