Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie "Pod Modrzewiami"

Błonie 117, 22-460 Szczebrzeszyn

 

Statut Domu

UCHWAŁA NR X/110/2019

RADY POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej

Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Zamościu, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr IX/72/2015 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie, uchwała nr XI/115/2016 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie oraz uchwała nr XXV/259/2018 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zamian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Załączniki:

Statut Domu

Utworzono dnia 05.11.2021, 11:17

Informacje

Liczba wyświetleń: 337
Utworzono dnia: 05.11.2021

Historia publikacji

  • 05.11.2021 11:17, Administrator
    Dodanie załącznika: Statut Domu
  • 05.11.2021 11:16, Administrator
    Edycja strony: Statut Domu
  • 05.11.2021 10:35, Administrator
    Dodanie strony: Statut Domu